„Najväčším ideálom liečby je rýchle, jemné a trvalé prinavrátenie zdravia.“ (Samuel Hahnemann)

Ide o holistický (celostný) prístup k liečeniu, nakoľko pri výbere najvhodnejšieho homeopatického lieku sa vždy zvažujú významné bio-psycho-sociálne súvislosti pacienta. Etymológia slova „homeopatia“ sa odvodzuje od dvoch gréckych slov: homeo (podobný) a pathos (trpiaci), čím poukazuje na princíp narábania s takýmto druhom lieku. Optimálne totiž je podať pacientovi liek, ktorý je svojím symptomatickým obrazom najviac podobný príznakom, ktorými pacient trpí. Ide teda o liečbu podobného podobným. Za otca homeopatie je považovaný nemecký lekár 19. storočia Samuel Hahnemann, ktorý vo svojich pozorovaniach vychádzal z Hippokrata a Paracelsa.

Použitie, dávkovanie a potencia homeopatického lieku sú veľmi individuálne a preto je výber konkrétneho lieku, určenie jeho potencie a dávkovanie nevyhnutné prekonzultovať s odborníkom alebo odborníčkou – lekárom (lekárkou), farmaceutom (farmaceutkou) alebo homeopatom (homeopatkou).

Zobrazených 1–21 z 447 výsledkov

Zobraziť 9 24 36