Aura – Soma®, stránka 9

Filter
Cena
P10 SMARAGDOVÝ „PRAVDA, PRIESTOR, SMEROVANIE“ (E. GREENna sklade28.00 € P10 SMARAGDOVÝ „PRAVDA, PRIESTOR, SMEROVANIE“ (E. GREEN P11 TYRKYSOVÝ „KREATÍVNA KOMUNIKÁCIA“ (TURQUOISE)na sklade28.00 € P11 TYRKYSOVÝ „KREATÍVNA KOMUNIKÁCIA“ (TURQUOISE) P12 ZAFÍROVÝ „POKOJNÁ KOMUNIKÁCIA“ (SAPPHIRE BLUE)na sklade28.00 € P12 ZAFÍROVÝ „POKOJNÁ KOMUNIKÁCIA“ (SAPPHIRE BLUE) P13 KRÁĽ. MODRÝ „OCHRANA A SENZITIVITA“ (ROYAL BLUE)na sklade28.00 € P13 KRÁĽ. MODRÝ „OCHRANA A SENZITIVITA“ (ROYAL BLUE) P14 FIALOVÝ „SLADKOSŤ DUCHA“ (VIOLET)na sklade28.00 € P14 FIALOVÝ „SLADKOSŤ DUCHA“ (VIOLET) P15 TMAVÁ MAGENTA „ZÁCHRANA PRE ZÁCHRANÁROV“ (DEEP MAG)na sklade28.00 € P15 TMAVÁ MAGENTA „ZÁCHRANA PRE ZÁCHRANÁROV“ (DEEP MAG) P16 MAGENTA „HOLISTICKÁ LÁSKA“ (MAGENTA)na sklade28.00 € P16 MAGENTA „HOLISTICKÁ LÁSKA“ (MAGENTA) P17 SVETLÁ KORÁLOVÁ (PALE CORAL)na sklade28.00 € P17 SVETLÁ KORÁLOVÁ (PALE CORAL) P18 LiMETKOVO ZELENÁ ( LIME GREEN)na sklade28.00 € P18 LiMETKOVO ZELENÁ ( LIME GREEN) PC 01 BIELY „SVETLO A ČISTOTA“ (ORIGINAL WHITE)na sklade29.00 € PC 01 BIELY „SVETLO A ČISTOTA“ (ORIGINAL WHITE) PC 02 RUŽOVÝ „LÁSKA, VRÚCNOSŤ, STAROSTLIVOSŤ“ (PINK)na sklade29.00 € PC 02 RUŽOVÝ „LÁSKA, VRÚCNOSŤ, STAROSTLIVOSŤ“ (PINK) PC 03 TMAVOČERVENÝ „OCHRANA, UZEMNENIE, ENERG.“na sklade29.00 € PC 03 TMAVOČERVENÝ „OCHRANA, UZEMNENIE, ENERG.“ PC 04 ČERVENÝ „OCHRANA, UZEMNENIE, ENERGETIZÁCIA“ (RED)na sklade29.00 € PC 04 ČERVENÝ „OCHRANA, UZEMNENIE, ENERGETIZÁCIA“ (RED) PC 05 KORÁLOVÝ „SPOLUPRÁCA A LIEČENIE ČASOVEJ LÍNIE“na sklade29.00 € PC 05 KORÁLOVÝ „SPOLUPRÁCA A LIEČENIE ČASOVEJ LÍNIE“ PC 06 ORANŽOVÝ „VHĽAD, LIEČENIE ČAS. LÍNIE“ (ORANGE)na sklade29.00 € PC 06 ORANŽOVÝ „VHĽAD, LIEČENIE ČAS. LÍNIE“ (ORANGE) PC 07 ZLATÝ „MÚDROSŤ, SEBAUVEDOMEN., ASIMILÁCIA“ (GOLD)na sklade29.00 € PC 07 ZLATÝ „MÚDROSŤ, SEBAUVEDOMEN., ASIMILÁCIA“ (GOLD) PC 08 ŽLTÝ „SLNKO, INTELEKT, SEBAISTOTA“ (YELLOW)na sklade29.00 € PC 08 ŽLTÝ „SLNKO, INTELEKT, SEBAISTOTA“ (YELLOW) PC 09 OLIVOVÝ „VÍŤAZSTVO SRDCA, PRIESTOR“ (OLIVE GREEN)na sklade29.00 € PC 09 OLIVOVÝ „VÍŤAZSTVO SRDCA, PRIESTOR“ (OLIVE GREEN) PC 10 SMARAGDOVÝ „PRAVDA, PRIESTOR, SMER.“ (E. GREEN)na sklade29.00 € PC 10 SMARAGDOVÝ „PRAVDA, PRIESTOR, SMER.“ (E. GREEN) PC 11 TYRKYSOVÝ „KREATÍVNA KOMUNIKÁCIA“ (TURQUOISE)na sklade29.00 € PC 11 TYRKYSOVÝ „KREATÍVNA KOMUNIKÁCIA“ (TURQUOISE) PC 12 ZAFÍROVÝ „POKOJNÁ KOMUNIKÁCIA“ (SAPPHIRE BLUE)na sklade29.00 € PC 12 ZAFÍROVÝ „POKOJNÁ KOMUNIKÁCIA“ (SAPPHIRE BLUE) PC 13 KRÁĽ. MODRÝ „OCHRANA A SENZITIVITA“ (ROYAL BLUE)na sklade29.00 € PC 13 KRÁĽ. MODRÝ „OCHRANA A SENZITIVITA“ (ROYAL BLUE) PC 14 FIALOVÝ „SLADKOSŤ DUCHA“ (VIOLET)na sklade29.00 € PC 14 FIALOVÝ „SLADKOSŤ DUCHA“ (VIOLET) PC 15 TMAVÁ MAGENTA „ZÁCHR. PRE ZÁCHRANÁROV“ (DEEP MAG)na sklade29.00 € PC 15 TMAVÁ MAGENTA „ZÁCHR. PRE ZÁCHRANÁROV“ (DEEP MAG)